============== अभिप्राय ============

651. ए तुषार (नालासोपारा) माझा मुलगा चूकीच्या मुलीत अडकला होता. त्यातून तो आता बाहेर पडला आहे. वडील म्हणून मी त्याच्यासाठी उपाय केले होते. आपले शतश: आभार !
652. छाया पी ( वाळकेश्वर ) माझ्या मुलीच्या वैवाहिक सुखामधील अडथळा नष्ट झाला. उपायांमुळे मला फायदा झाला. मनापासून आभार !
653. डॉक्टर एम डी आर (गिरगाव) मी माझ्या मैत्रिणीच्या सांगण्यावरून आपल्याकडे आले होते. श्री शांडिल्य यांनी मला उपाय करायला सांगितले . ते मी प्रामाणिकपणे केले. आज माझा मुलगा अमेरिकेत आहे. मला खूपच फरक पडला. शतशः आभारी आहे!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


पुढील अभिप्राय जरूर वाचावेत
7 | 10 | 16 | 23 | 34 | 46 | 55 | 59 | 70 | 71 | 75 | 80 | 86 | 90 | 100 | 105 | 122 | 158 | 159 | 176 | 185 | 200 | 202 | 204 | 214 | 216 | 220 | 224 | 228 | 238| 244 | 268| 281 | 287| 301 | 315| 340 | 353| 355 | 366| 367 | 375| 379 | 388| 403 | 421| 425 | 454| 461 | 483 | 489 | 490 | 494 | 502 | 511 | 513 | 527 | 539 | 546 | 550 | 555 | 559 | 560 | 564 | 567 | 569 | 577 | 583 | 589 | 590 | 606 | 609 | 610 | 628 | 651 |